7. BIBLOGRAFIA

AKADEMIA e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Gjuha jonë, 1-2/1992.

BARTI, Roland: ”Aventura Semiologjike”, ”Rilindja”, Prishtinë, 1975.

BASHOTA, Sali: ”Kuteli-prozator-poet-kritik”, Rozafa, Prishtinë, 2007.

BASHOTA, Sali:Ritregimi i baladave dhe legjendave në prozë, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2007.

BASHOTA, Sali: ”Fillet e modernitetit në prozën shqipe, Seminari Ndërkombetar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare”, Prishtinë, 2002.

BASHOTA, Sali: ”Vepra letrare e Mitrush Kutelit”, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2007.

BJELINSKI, V. G: ”Artikuj kritikë”, ”Naim Frashëri”, Tiranë, 1960.

BERGSON, Henri: “Burimet e moralit dhe fesë”, “Shtëpia e Librit & Komunikimit”, Tiranë, 2002.

BLOOM, Harold: “Si dhe përse të lexojmë”, “Dudaj”, Tiranë, 2008.

BENJAMIN, Walter: “Iluminacione”, “Kordi”, Tiranë, 1998.

CAMAJ, Martin: “Kuteli ende i pazbuluem në “Hyli i Dritës”, 3-4/1994.

CHEVREL, Yves: “Letërsia e Krahasuar”, “Puf”, Tiranë, 2002.

CALVINO, Italo: “Leksione Amerikane”, “Dritëro”, Tiranë, 2000.

ÇAUSHI, Tefik: “Fjalori estetik”, “Onufri”, Tiranë, 1998.

ÇABEJ, Eqerem: “Shqiptarët midis perëndimit dhe lindjes”, “MÇM”, Tiranë, 1994.

DADO, Floresha: “Poetika”, “SHBLSH”, Tiranë, 2003.

DADO, Floresha: “Teoria letrare moderne”, “Albas”, Tiranë, 2006.

DADO, Floresha: “Miti, Simboli, Realiteti në letërsinë tonë”, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2006.

DOMMERMUTHGUDRICH, Gerold. “Mitet”, Tiranë, 2006.

DUSHI, Arbnora: “Miti dhe rrëfimi gojor personal”, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2006.

DURHAM, Edith: “Brenga e Ballkanit dhe vepra të tjera për Shqipërinë dhe shqiptarët”, “Naum Veqilharxhi”, Tiranë, 1998.

EJHENBAUM, Boris: Si u krijua “Manteli’ i Gogolit, Formalizmi rus, përktheu nga origjinali Agron Tufa.

EJHENBAUM, Boris: ”Mbi prozën”, Lehingrad-Hudozh, 1986.

EKO, Umberto: ”Si shkruaj”, “AIDK”, Prishtinë, 2003.

EKO, Umberto: “Gjashtë shëtitje në pyjet e tregimtarisë”, “Dituria”, Tiranë, 2006.

EKO, Umberto: ”Për letërsinë”, “Dituria”, Tiranë, 2007.

ELSIE, Robert: ”Histori e Letërsisë Shqiptare”, përktheu nga anglishtja A. Myftiu, “Dukagjini”, Tiranë-Pejë, 1997.

ELSIE, Robert: A Dictionary of Albanian Religion, Mythology, and Folk Çulture, “London: Hurst & Co”, 2001.

FREUD, Sigmund: “Totem dhe Tabu”, “Dituria”, Tiranë, 2003.

FREUD, Sigmund: “Psikanaliza e artit dhe e letërsisë”, “Dituria”, Tiranë, 2000.

FREUD, Sigmund: “Uni dhe esi”, “Dituria”, Tiranë, 1991.

FROM, Erik: “Gjuha e harruar”, “Dituria”, Tiranë, 1998.

FJALORI (FGJSH) i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1980, 2001.

FJALORI (FIM) i Mitologjisë, “Nëntori”, Tiranë, 1987.

FRAJ, Nortthrop: “Anatonia e kritikës”, “Rilindja”, Prishtinë, 1990.

GOGOL, Nikolaj: “Romani, Shpirta (frymë) të vdekura”, “Onufri”, Tiranë, 1998.

GOGOL, Nikolaj: “Tregime dhe novela”, “Naim Frashëri”, Tiranë, 1987.

GAMI, Nexhip: “Historia e letërsisë së huaj 1”, “SHBLSH”, Tiranë, 2004.

GAMI, Nexhip: “Historia e letërsisë së huaj 2”, “SHBLSH”, Tiranë, 2004.

GASHI, Osman: “Miti dhe Kufijtë e Letërsisë”, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2006.

GJOKA, Behar: “Proza e Kutelit”, “Ideart”, Tiranë, 2004.

HAMITI, Sabri: “Letërsia moderne shqipe”, “UET-Press”, Tiranë, 2009.

HAMITI, Sabri: “Pamje e re e letërsisë shqipe”, “Letërsia si e tillë”, “Toena”, Tiranë, 1996.

HOXHA, Korab: “200 vjetori i Gogolit”, Universiteti i Tiranës, “Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë”, Tiranë, 2009.

HISTORIA e Letërsisë shqiptare - Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 1983.

HAMITI, Muhamet: “Koha në letërsi”, Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2007.

JAKLLARI, Adem: “Histori e mendimit etnologjik dhe mitologjik”, “Toena”, Tiranë, 2003.

JAKLLARI, Adem: “Antropologjia Kultorore”, “Leksionet, Mars-Qershor”, Tiranë, 2009.

JORGAQI, Nasho: “Estetika e fjalës shqipe”, “Onufri”, Tiranë, 1996.

JORGAQI, Nasho: “Antologjia e mendimit estetik”, “Dituria”, Tiranë, 2000.

JORGAQI, Nasho: “Parathenia të vepra e Kutelit”, “Vepra letrare 1”, “Naim Frashëri”, Tiranë, 1990.

JORGAQI, Nasho: “Poetika e Dokumentit”, “Naim Frashëri”, Tiranë, 1987.

KRASNIQI, Nysret: “Udha Kratilike”, “AIDK”, Prishtinë, 2008.

KRASNIQI, Mark: “Aspekte mitologjike”, “Rilindja”, Prishtinë, 1997.

KUTELI, Mitrush: “Vepra Letrare 1”, “Naim Frashëri”, Tiranë, 1990.

KUTELI, Mitrush: “Vepra letrare 2”, “Naim Frashëri”, Tiranë, 1990.

KUTELI, Mitrush: “Vepra letrare 3”, Naim Frashëri, Tiranë, 1990.

KUTELI, Mitrush: “Vepra letrare 4”, “Naim Frashëri”, Tiranë, 1990.

KUTELI, Mitrush: “Vepra letrare 5”, “Naim Frashëri”, Tiranë, 1990.

KUTELI, Mitrush: “Tregime të zgjedhura”, “Naim Frashëri”, Tiranë, 1972.

KUTELI, Mitrush: Novela: “E madhe është gjëma e mëkatit”, “Apollonia”, Tiranë, 1996.

KUTELI, Mitrush: “Tregime të moçme shqiptare”, “Naim Frashëri”, Tiranë, 1990.

KUTELI, Mitrush: “Xinxifilua- Përrallë”, “Mitrush Kuteli”, Tiranë, 2002.

KUTELI, Mitrush: “Shënime Letrare”, “GrandPrind”, Tiranë, 2007.

KUTELI, Mitrush: “Netë Shqiptare”, “Naim Frashëri”, Tiranë, 1938.

KADARE, Ismail: “Ardhja e Migjenit në letërsinë shqipe”, “3 nëntori”, Tiranë, 1991.

KADARE, Ismail: “Autobiogtafia e popullit në vargje”, “Onufri”, Tiranë, 2002.

KROÇE, Benedeto: “Estetika si shkençë e shprehjes dhe e gjuhësisë së përgjithshme”, “Apollonia”, Tiranë, 1998.

LLOTMAN, Juri: “Kultura dhe bumi”, përktheu nga origjinali Agron Tufa, “Shtëpia e Librit dhe e Komunikimit & Aleph”, Tiranë, 2004.

LUMI, Elvira: “Miti i metomorfozës në prozën e Mitrush Kuteli, Ismail Kadaresë, Kasem Trebeshinës”, “Skanderbeg Books”, Tiranë, 2006.

LORD, Albert B: “The Singer of Tales”, Harvard University Press, “Cambridge”, London, England, 1981.

LAMBERTZ, Maximilian: “Demonologji primitive dhe bestytni” në “Studime gjuhësore” V, “Rilindja”, Prishtinë, 1978.

MEMINAJ, Mariglena: “Veçori të metodës krijuese në prozën e Mitrush Kutelit”, “Maluka”, Tiranë, 2005.

MUSTAFA, Myzafere: “Përralla dhe Miti”, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2006.

NIETZSÇHE, Friedrich: “Shndndërrimi i vlerave”,-“Eugen”, Tiranë, 2001.

PLASARI, Aurel: “Kuteli midis të gjallëve dhe të vdekurve”, “Apollonia”, Tiranë, 1995.

PLASARI, Aurel: “Letërsia dhe muret”, “Enti Botues Zëri i Rinisë”, Tiranë, 1993.

PROPP, Vladimir: “Morfologjia e përrallës”, përktheu nga origjinali Agron Tufa, “Shtëpia e Librit dhe e Komunikimit & Aleph”, Tiranë, 2004.

PASKO, Dhimitër: Testament (1967) në “Hylli i Dritës”, 3-4, 1994.

RUKIQI, Mehmet: “Mitologjia në krijmtarinë popullore anekdotike”, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2006.

RRAHMANI, Kujtim: “Interteksti dhe oraliteti, Kuteli, Koliqi, Pashku”, “AIDK”, Prishtinë, 2000.

RRAHMANI, Zejnullah: “Teoria e mitit”, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2006.

SUTA, Blerina: “Pamje të modernitetit në letërsinë shqipe”, “Onufri”, Tiranë, 2005

SUTA, Blerina: ”Kronotopi në rrëfimin kutelian”. Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2007.

SUTA, Blerina: ”Eposi i At Gjergj Fishtës përballë eposeve të shkrimtarëve romantikë sllavojugorë”, ”Onufri”, Tiranë, 1007.

SINANI, Shaban: “Mitologji në eposin e kreshnikëve”, ”Argeta-LMG”, Tiranë, 2006.

SARTRI, Zhan-Pol: ”Ç’është letërsia”, ”Deas”, Tiranë, 1998.

STRAUSS-L.C: “Mendimi i egër”, Pejë, 1999.

SHEHRI, Dhurata: “Përralla si tregim brenda tregimit”, “Letërsia si e tillë”, “Toena”, Tiranë, 1996.

SHALA, Kujtim: “Shenjat e teksit”, ”Faik Konica”, Tiranë, 1999.

SHALA, Kujtim: “Kuteli i zbuluar”, Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2007.

TODOROV, Tzvetan: ”Poetika e prozës”, “Panteon”, Tiranë, 2000.

TODOROV, Tzvetan: “Introduction a la litterature fantastique”, Paris, 1970.

TURGENIEV, Ivan: “Kujtimet e një gjahtari”, “Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve”, Tiranë, 1955.

TIRTA, Mark: “Mitologjia ndër shqiptare”, “Mësonjëtorja”, Tiranë, 2004.

TIRTA, Mark: “Shtresëzime në epikën shqiptare”, Çështje të folklorit shqiptar, nr 3, Tiranë,1988.

TREDESHINA, Kasem: “Nata para apokalipsit”, “Phoenix”, Tiranë, 1999.

WELLEK, Rene, - WARREN, Ostin: “Teoria e letërsisë”, “Onufri”, Tiranë, 2007.

UÇI, Alfred: “Pesë të mëdhënjtë e letërsisë në optikën e një rileximi”, “Vatra”, Shkup, 2003.

UÇI, Albred: “Mitologjia, folklori, letërsia”, “Naim Frashëri”, Tiranë, 1982.

ZHEJI, Gjergj: “Folklori shqiptar”, “SHBLSH”, Tiranë, 2004.

ZHENET, Zherar: “Figurat”, “Rilindja”, Prishtinë, 1985.